Warunki Przyznawania Dodatkowej Rocznej Gwarancji

DZIAL 1 - Ogólne
  1. Otrzymanie dodatkowej rocznej gwarancji (zwanej dalej "Dodatkowa Gwarancja") mozliwe jest jedynie w przypadku zaakceptowania i spelnienia niniejszych warunków.
  2. "Dodatkowa Gwarancja" oznacza, iz okres gwarancyjny podany na opakowania produktu, w instrukcji obslugi badz ksiazeczce gwarancyjnej zostanie wydluzony o 12 miesiecy.
  3. Dodatkowej Gwarancji udziela VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA dla klientów na calym swiecie, z wylaczeniem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ameryki Pólnocnej i Poludniowej oraz Australii.
  4. Gwarancja lub jej przedluzenie nie maja wplywu na zadne prawa ustawowe. Dodatkowa Gwarancja jest elementem uzupelniajacym, dodawanym do obowiazujacych praw ustawowych konsumenta.
DZIAL 2 - Warunki niezbedne do otrzymania Dodatkowej Gwarancji
  1. Rejestracji dokonac moze we wlasnym imieniu osoba fizyczna, która ukonczyla 14 lat, z wylaczeniem mieszkanców Wielkiej Brytanii, Irlandii, Ameryki Pólnocnej i Poludniowej oraz Australii.
  2. Aby uzyskac dodatkowy rok gwarancji, nalezy podac swoje imie, nazwisko, wiek, plec, poprawny adres e-mail, date i miejsce zakupu produktu oraz numer modelu. Numer modelu znajduje sie na tabliczce znamionowej urzadzenia.
  3. Rejestracja w celu uzyskania Dodatkowej Gwarancji musi zostac dokonana w terminie 28 dni od daty zakupu produktu.
  4. Kazdy produkt mozna zarejestrowac tylko jeden raz.
  5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy przyznania Dodatkowej Gwarancji w przypadku naruszenia niniejszych warunków, podania nieprawdziwych danych lub próby dokonania technicznych naduzyc przy procesie rejestracji.
DZIAL 3 - Dodatkowa Gwarancja

Jezeli produkt zarejestrowano zgodnie z postanowieniami dzialu 2, uzytkownik zostanie przekierowany na strone zawierajaca potwierdzenie rejestracji oraz otrzyma wiadomosc e-mail z potwierdzeniem rejestracji.
Nalezy zachowac wydruk potwierdzenia znajdujacego sie na stronie internetowej lub w e-mailu. Dodatkowa Gwarancja zostanie przyznana jedynie w przypadku okazania wydruku wraz z dowodem zakupu produktu.

W okresie obowiazywania Dodatkowej Gwarancji obowiazuja takie same warunki, jak w okresie obowiazywania podstawowej gwarancji. Warunki te oraz dane kontaktowe dla danego kraju znajduja sie w instrukcji obslugi produktu lub ksiazeczce gwarancyjnej. Dostepne sa równiez na stronie internetowej pl.remington-europe.com/rejestracja-produktu.

Jezeli zarejestrowany produkt nie jest dostepny w chwili zglaszania roszczenia gwarancyjnego, np. ze wzgledu na jego wycofanie, wadliwy produkt zostanie wedle naszego uznania zamieniony na produkt o równowaznej jakosci i cenie.